Back

Kto może zostać MPR?

Kto może zostać MPR?

infografika

Zapraszamy podmioty, które prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego w odległości nie większej niż 15 km od tras rowerowych sieci VeloMałopolska, zgodnie z poniższą mapą:

mapa tras VeloMałopolska

Obowiązkowe kryteria jakie należy spełnić przy aplikowaniu do systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

 1. Kryterium: bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje wydzielonym terenem w formie „parkingu rowerowego” wyposażonym w stojaki rowerowe umożliwiające bezpieczne przypięcie roweru do stojaka (rekomendowane stojaki w kształcie „bramki"/litery „U” lub inne umożliwiające przypięcie ramy roweru) lub też inne miejsce do bezpiecznego przechowania np. z monitoringiem. Dostępność infrastruktury, dającej możliwość pozostawienia  roweru w czasie zwiedzania atrakcji turystycznej, znacząco poprawia komfort rowerzystów w trakcie wycieczki. Uwaga: Kryterium to  nie dotyczy obiektów, które spełniają kryterium nr 6.
 2. Kryterium: nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot zapewnia rowerzystom narzędzia, pozwalające na dokonanie podstawowych napraw i regulacji roweru. Taki zestaw powinien być dostępny nieodpłatnie na terenie obiektu i zawierać co najmniej: komplet (zestaw) kluczy typu „imbus”, komplet (zestaw) kluczy płaskich, komplet (zestaw) śrubokrętów „krzyżakowych”, komplet (zestaw) śrubokrętów płaskich, zestaw łyżek do zdejmowania/zakładania opon rowerowych, rozkuwacz do łańcucha rowerowego, zestaw łatek do opon z klejem i serwisową pompkę rowerową, podłogową. Dodatkowym atutem, który nie jest obowiązkowy, jest posiadanie serwisowanego stojaka rowerowego. Taki zestaw narzędzi zwiększa poczucie bezpieczeństwa rowerzystów i ułatwia bieżące naprawy sprzętu, bez konieczności wożenia całego zestawu narzędzi ze sobą lub szukania w przypadku drobniejszych awarii serwisów i sklepów rowerowych w celu skorzystania z ich usług.
 3. Kryterium: posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów oznacza, że dostępna jest w obiekcie w widocznym miejscu aktualna informacja o pobliskich serwisach i sklepach rowerowych z telefonami i godzinami otwarcia lub też obiekt oferuje odpłatnie części zamienne do rowerów, o charakterze typowym, często psujących się w trasie lub ulegającym zgubieniu np. śruby, nakrętki, linki, manetki. Dostępność tych narzędzi ułatwia naprawę sprzętu i oszczędza czas na poszukiwanie sklepu lub serwisu rowerowego.
 4. Kryterium: posiadanie informacji/odnośnika do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl oznacza, że dostępna jest w obiekcie w widocznym miejscu informacja o stronie internetowej, na której można pobrać mapy, w tym do samodzielnego wydruku, oraz informacje o atrakcjach i ślady GPS tras rowerowych w Małopolsce.
 5. Kryterium: możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje minimum 6 miejscami noclegowymi i deklaruje gotowość przyjmowania rowerzystów na jedną dobę hotelową. Deklaracja jest wiążąca przez cały okres funkcjonowania obiektu. W przypadku obiektów sezonowych - deklaracja jest wiążąca przez wskazane w formularzu zgłoszeniowym miesiące. Jak wynika z badań, znaczna część rowerzystów realizuje model turystyki, bazujący na przemieszczaniu się codziennie z jednego miejsca do drugiego. Tym samym rowerzyści będą często zainteresowani korzystaniem z usług danego obiektu noclegowego tylko przez jedną noc.
  Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii: obiekty noclegowe.

 6. Kryterium: bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot posiada zamykane, wydzielone i przeznaczone do tego celu pomieszczenie, w którym można nieodpłatnie (w cenie noclegu) zostawić rowery wraz z częścią bagażu. Pomieszczenie musi być łatwo dostępne (najlepiej na parterze, brak wąskich przejść, schodów), zamykane na klucz i chronione przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak woda, wiatr, śnieg. Wielkość pomieszczenia pozwalać musi na przechowanie minimum 6 rowerów wraz z wyposażeniem. Bezpieczne przechowanie roweru w czasie pobytu, przede wszystkim związanego z noclegiem, to podstawowa cecha, wskazywana przez rowerzystów jako kryterium obiektu przyjaznego rowerzystom.
  Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii: obiekty noclegowe.

Jak zostać Miejscem Przyjaznym Rowerzystom?

Dla podmiotów starających się o uzyskanie certyfikatu MPR, przygotowaliśmy cykl filmików, w których podpowiadamy jak spełnić konieczne wymogi.

 • bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy, a w przypadku obiektów noclegowych bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu;
 • nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów;
 • posiadanie informacji/odnośnika do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów
 • możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę w przypadku obiektów noclegowych.

 

Udział w systemie rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny. Informacja o rekomendowanych podmiotach zostanie umieszczona na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz będzie promowana i dystrybuowana wraz z informacjami o trasach rowerowych Małopolski.

 • Regulamin współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
 • Tel. 123 796 025